The Belgian Freight
Forwarding Association

FORWARD Belgium

FORWARD Belgium vertegenwoordigt al meer dan 100 jaar expediteurs, douanevertegenwoordigers en logistieke dienstverleners en vormt daarbij hét aanspreekpunt voor alles wat te maken heeft met expeditie, douane, transportorganisatie en logistiek.

Via intense contacten op lokaal, nationaal, Europees en internationaal niveau verdedigt FORWARD Belgium proactief de belangen van haar leden en verstrekt daarbij alle nuttige informatie die expediteurs en logistieke dienstverleners nodig hebben bij de dagelijkse uitoefening van hun activiteiten.

De leden van FORWARD Belgium zijn de architecten van het transport. Als logistieke consulenten regisseren zij de logistieke keten en zorgen voor de vlotte aan- en aflevering van uw goederen via zee, binnenvaart, short sea, spoor, weg of luchtvervoer.

Nieuws

Events en vergaderingen

16 SEPTEMBER 2021

Onderwerp

FORWARD Belgium commissie digitalisering

Doelgroep

Leden FORWARD Belgium commissie digitalisering

Meer info
info@forwardbelgium.be

21 SEPTEMBER 2021

Onderwerp

FORWARD Belgium commissie duurzaamheid

Doelgroep

Leden FORWARD Belgium commissie duurzaamheid

Meer info
info@forwardbelgium.be

23 SEPTEMBER 2021

Onderwerp

FORWARD Belgium commissie intermodaal

Doelgroep

Leden FORWARD Belgium commissie intermodaal

Meer info
info@forwardbelgium.be